Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

seminář Globální změna klimatu - fakta a fikce

Koná se v pátek 17. června 2011, 10.00-16.00, zasedací místnost Albrechta z Valdštejna, KÚ Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.

Seminář moderuje RNDr. Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica.

V programu:

Změna klimatu, její příčiny, dopady a projekce – RNDr. Jan Hollan, Ph.D.,
Czech Globe

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky – RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně

Dopady klimatické změny na lidské zdraví – MUDr. Miroslav Šuta, odborný
konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

Ochrana klimatu v ČR a vyjednávání nové globální dohody – Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku

Chytrá energie - koncept nevládních organizací ke snižování emisí -
Ing. Edvard Sequens, Calla

Představení projektů „SIEU - Školy pro inteligentní využívání energie“ a „Carbon Detectives Europe“ - Ing. Eliška Knížková a Mgr. Dita Gollová, Středisko Ekologické Výchovy a Etiky, Rýchory - SEVER

pozvánka: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=305&Itemid=155
přihláška: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=306&Itemid=155

Vyplněnou přihlášku pošlete co nejdříve poštou na adresu:
Calla - Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice, nebo na e-mail: vojtech.simek@calla.cz, popř. fax: 384 971 939

Seminář se koná díky finanční podpoře Heinrich Böll Stiftung Praha, Nadace Batory a Velvyslanectví Spojených států v Praze.

Seminář je rovněž součástí projektu „Zhasněte a uvidíte“, který byl finančně podpořen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí.

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky Sever
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“