Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ministerstvo opět vyhlásilo soutěže a přehlídky pro školáky

Ministerstvo školství opět vyhlásilo na školní rok 2011/2012 řadu soutěží a přehlídek - od olympiád v českém jazyce či matematice až po sportovní hry. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/souteze-prehlidky/souteze-msmt/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-msmt-pro-skolni-rok-2011-12-44889/

Soutěže a předlídky vyhlášené MŠMT pro další školní rok naleznete v dokumentu http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/souteze-prehlidky/souteze-MSMT/vyhlaseni-soutezi-MSMT-2011_12.doc

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“