Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní škola INKOV

Projektový tým INKOV Vás srdečně zve v týdnu 6. – 10. června 2011 na letní školu na téma „Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy“. V pěti dnech Vás externí i interní přednášející provedou těmito tématy: „Moderní přístupy v oblasti počítačových sítí“, „Autonomní systémy“, „Nestandardní optimalizační metody“, „Mobilní aplikace a jejich vývoj“ a „Inteligentní a znalostní přístupy k podpoře lidských aktivit“.

Součástí letní školy budou i diskuse, posterové sekce studentských prací a prezentace výsledků výzkumu na FIM UHK v uvedených oblastech.

Příspěvky účastníků letní školy budou shromážděny ve sborníku.

Letní škola se uskuteční v prostorách Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, místa aktivit a program jsou postupně upřesňovány na https://fim.uhk.cz/inkov/?m=8&i=14, kde také naleznete přihlášku.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“