Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cena za přínos k rozvoji EVVO v Královéhradeckém kraji v roce 2011

Nominován může být jednotlivec či organizace, kteří dlouhodobě působí v oblasti ekologické výchovy nebo vykonali významný počin či realizovali zajímavý projekt v oblasti EVVO. Oceňte jedinečnost i osobní přínos, významný vliv na místo nebo region.

Znáte někoho takového?

Neváhejte a posílejte nominace do uvedených kategorií spolu se zdůvodněním, proč si myslíte, že vámi navržený kandidát si zaslouží ocenění.

Kategorie:

1. Celoživotní přínos v oblasti EVVO
2. Ředitel školy/školského zařízení/manažer neziskové organizace
3. Školní koordinátor EVVO, pedagog nebo lektor
4. Pracovník/ dobrovolník neziskové organizace
5. Komunální politik/pracovník veřejné správy
6. Žák základní či střední školy/student
7. Podnikatel (právnická i fyzická osoba)
8. Škola/školské zařízení/ nezisková organizace

Návrhy obsahující jméno osoby/název organizace, kategorii, zdůvodnění zasílejte do 25.9.2011 na adresu:
Radka Urbánková, SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, 500 03, radka.urbankova@ekologickavychova.cz

Nominace bude posuzovat Poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje.

Ceny za přínos k rozvoji EVVO v Královéhradeckém kraji v roce 2011 budou uděleny na krajské konferenci ekologické výchovy, která se koná 14.10.2011 v prostorách ZŠ Úprkova v Hradci Králové.

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky Sever
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“