Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den Labe 2011

Koná se ve dnech 16. - 18.6. na Eliščině nábřeží a v jeho okolí.

Během dvoudenního programu vystoupí hudební skupiny a mnoho dalších celebrit. Tradičním lákadlem jsou dračí lodě a Trubačova lávka. V pátek je dětský den pro všechny školky a školy v Hradci Králové zdarma. Vyvrcholením bude souboj univerzit Hradce Králové a Pardubic na osmiveslicích. 18. 6. v sobotu budou na Labi soupeřit všechny firmy a neziskové organizace na dračích lodích.

Další informace a program naleznete na stránkách www.denlabe.cz.

Zdroj: Kalendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“