Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

145. výročí bitvy u Hradce Králové - KÖNIGGRÄTZ 1866

Pietní vzpomínkové akce na jednu z největších bitev 19. století. Mezinárodní setkání klubů vojenské historie, slavnostní průvody městem, koncerty historických muzik, kulturní program, odborné semináře. Rekonstrukce bitevních událostí na autentických místech bojů, dobové polní ležení, střety jezdectva, bodákové útoky pěchoty, dělostřelectvo, pyrotechnické efekty, filmová režie s odborným komentářem.

Koná se ve dnech 1. - 2. 7. 2011, Velké a Malé náměstí v HK, bojiště Chlum 1866.

Informace a program naleznete na stránkách http://www.gardahk.cz/chlum-1866/ nebo http://www.gardahk.cz/

Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“