Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vladimír Komárek

Svérázný český grafik a malíř 20.století, který byl poznamenán duchovním regionem, ve kterém žil a tvořil (Semilsko). Ve svém díle zobrazoval kousek krásy v současném kultu ošklivosti, ale také se snažil zachytit příběhy bezbranných lidí s citlivou duší. Přednáška je doplněna obrazovou projekcí a osobními vzpomínkami přednášející na umělce, s kterým ji pojilo dlouholeté přátelství. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.

Koná se v úterý 31. května v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Knihovna města Hradce Králové, Tomkova 177.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“