Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Václav Hudeček a Barocco sempre giovane

Špičkový komorní soubor Barocco sempre giovane připravil program z díla mistrů evropského baroka J.S. Bacha, J. Pachelbela, W.A. Mozarta. Vrcholem večera bezesporu bude Vivaldiho koncert: Čtvero ročních dob v podání Václava Hudečka.

Koná se 11.05.2011 od 19:00, Městská hudební síň Hradec Králové.

Zdroj: hkpoint.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“