Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Chorvatskem po stopách raného křesťanství

Přednáška Chorvatskem po stopách raného křesťanství se koná v pondělí 9.května v 17.00 hodin, v zasedací síni diecézní rady Sboru kněze Ambrože, Církev Československá husitská (Ambrožova 728, Hradec Králové).

Vyprávění Lady Kocourkové s promítáním.

Zdroj:
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“