Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stopem po Tanzanii

Studiní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Ilona Bittnerová vás zvou ve čtvrtek 12. května od 17:00 hodin na promítání fotografií z Dar es Salaamu - hlavního města Tanzanie, z okolí jezera Tanganika a ze severní Tanzanie - oblasti, kde žijí Masajové.

Vyprávění o životních podmínkách lidí v různých koutech této obrovské země se koná v Konferenčním sále SVK v 5. podlaží.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.svkhk.cz/getattachment/5796a4f2-57e9-4a21-92c1-d19fad04fde1/Stopem-po-Tanzanii-(1).aspx

Zdroj: Studiní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“