Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přineste starý mobil, podpoříte strážce pralesa v Kamerunu

Stále je možné se zapojit do projektu "Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa".

SEVER v Hradci Králové se zapojuje sběrem mobilů do projektu Pomáháme gorilám, jehož cílem je zajistit vybavení pro strážce v biosférické rezervaci Dja v Kamerunu.

Projekt Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa je společný projekt ZOO Praha (http://www.zoopraha.cz/cs/prineste-stary-mobil) a REMA Systému, jehož cílem je ochrana goril nížinných. Vzácné gorily nížinné jsou ohrožovány těžbou tantalu, který je v hojné míře využíván k výrobě miniaturních kondenzátorů. Tyto kondenzátory se pak používají při výrobě mobilních telefonů, ale i dalších elektronických zařízení. REMA Systém se proto zavázal, že za každý mobilní telefon odevzdaný v rámci projektu přispěje částkou 10 Kč na ochranu kamerunské biosférické rezervace Dja, kde gorily žijí. Recyklací tantalu obsaženého v mobilních telefonech se navíc sníží potřeba jeho primární těžby.

Máš/máte starý mobil?
Odevzdej/odevzdejte jej na adrese: SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové 500 03 - osobně nebo poštou

Kontaktní osoba: Radka Urbánková, 734 310 962, radka.urbankova@ekologickavychova.cz

leták: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=264&Itemid=155

http://www.remasystem.cz/index.php/cs/o-nas/novinky/pomahame-gorilam

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“