Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška - Zavádění projektově a problémově orientované výuky

​Katedra managementu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zve na přednášku Zkušenosti se zaváděním projektově a problémově orientované výuky, která se bude konat v úterý 3. května 2011 od 10 do 12 hod. v posluchárně J6. Přednášejícím je prof. Tony Martínek, emeritní děkan Conestoga Institute of Technology & Advances Learning, Kitchener, Kanada.

Cílem workshopu je přiblížení výhod a úskalí inovace vysokoškolské výuky. Budete mít možnost diskutovat o možnostech zapojení této formy vzdělávání do výuky.


Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“