Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Linka pro nemluvící, neslyšící a nedoslýchavé občany

"Projekt pro nemluvící, neslyšící a nedoslýchavé občany"

Téměř každý člověk se v životě setkal se situací, kdy potřeboval od policie pomoc, radu či řešení problému. Vzájemná komunikace mezi policií a občany nemusí být jednoduchou záležitostí, a to především pro člověka sluchově postiženého. Jedním z projektů oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové je „Linka pro neslyšící a nemluvící spoluobčany“. Linka není prioritně určena jen pro volání v tísni, kdy je ohrožen život, zdraví nebo hrozí větší škoda na majetku, ale jako možná komunikace, možnost, kdy se na městskou policii může neslyšící člověk obrátit s žádostí o pomoc, radu či informaci. Při využití tísňové linky je zajištěna spolupráce s tlumočnicí s Krajské organizace neslyšících a nedoslýchavých, která ovládá znakovou řeč. Formou sms zprávy nebo faxu mohou lidé kontaktovat městskou policii, která je pak stejným způsobem vyrozumí. Zároveň jsou evidována telefonní čísla sluchově postižených spoluobčanů, kterým jsou v případě potřeby (krizové situace, povodně, atd.) zaslány informační sms. Jedná se především o situace, kdy město informuje o krizové situaci občany města pomocí sirén.

FAX: 495 707 912
SMS: 731 131 080

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“