Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Královéhradecká muzejní noc 2011

V rámci festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 20. května 2011 Královéhradecká muzejní noc. Muzea a galerie v době od 18.00 do 24.00 hodin nabídnou nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stanou se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkání.

Vstup do všech muzeí a galerií v rámci projektu Královéhradecká muzejní noc zdarma.

Více informací o programu naleznete na webových stránkách http://www.muzejninochk.cz/.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“