Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hudební večery na divadelním festivalu

Hudební večery na divadelním festivalu se konají ve dnech 21.6. - 30.6.2011.

Občanské sdružení PROSTOR PRO v rámci festivalu Divadlo evropských regionů nabídne několik hudebních večerů v Open stanu v Žižkových sadech.

Více informací naleznete na stránkách na www.prostorpro.cz.

(http://www.prostorpro.cz/akce-pro-verejnost/125-program-hudebni-produkce-prostor-pro-na-divadle-evropskych-regionu.html)

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“