Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstavy v SVK

Jiří Kouřil: obrazy, kresby, grafika
Do 30. dubna mají všichni návštěvníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové možnost podívat se i do 4. a 5. NP knihovny, kde bude v této době k zhlédnutí výstava pana Jiřího Kouřila. Jedná se o průřez celou tvorbou tohoto autora, kterou tvoří obrazy, kresby a grafika.

ZUŠ Na Střezině: PCGDF - Střezina
Do 29. dubna mají všichni návštěvníci knihovny možnost zhlédnout v galerii Automat (2. NP) výstavu prací žáků ZUŠ Na Střezině. Jedná se o práce žáků oddělení PC grafiky a oddělení digitální fotografie výtvarného oboru ZUŠ Na Střezině Hradec Králové.

Vstup na obě výstavy je volný.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“