Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den země ve skanzenu Krňovice

Termín akce: 16. 4. 2011
Začátek: 10.00

Tradiční akce zaměřená na životní prostředí a ochranu přírody v areálu skanzenu.

K vidění bude například ukázka chovu zvířat ve skanzenu, ukázky projektů ZO ČSOP Orlice, problematika odpadů apod.

Nebudou chybět praktické ukázky a hry pro děti, bude možné navštívit poznávací stezku okolím skanzenu (pro děti i dospělé) a další.

V případě příznivých podmínek možnost svezení na voze či žebřiňáku.

Vstupné na akci dobrovolné.

Další informace naleznete na stránkách skanzenu www.krnovice.cz

Zdroj: Podorlický skanzen Krňovice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“