Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velikonoce na statku

Ve dnech 23. - 25. dubna bude probíhat na Šrámkově statku v Pileticích tradiční výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných přemětů ze sbírek Klubu lidové tvorby Hradec Králové. Jeho členky na Boží hod velikonoční předvedou některé techniky zdobení.

Výstava probíhá od soboty do pondělí od 10 do 16 hodin.

Více informací naleznete na stránkách www.sramkuvstatek.cz.


Zdroj: Šrámkův statek Piletice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“