Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

2. Simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU v HK

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s AMO pořádá dne 30. dubna 2011 v Hradci Králové workshop "Simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU" pro středoškolské studenty. Chtěli byste se tohoto projektu také zúčastnit? Víte jak funguje rozhodování v EU? Chcete si vyzkoušet evropskou politiku v praxi? Pak do 15. dubna napište krátkou esej na téma "Co může změnit milion občanů EU?". Vybraní studenti budou simulovat jednání Výboru Evropského parlamentu, ministrů na Radě EU a vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí o této otázce.

Jak se přihlásit?
Pošlete do 15. 4. 2011 krátkou esej v délce 350 slov na téma „Co může změnit milion občanů EU?“ a to na adresu eu-workshopy@amo.cz. Do mailu napište také svoje jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a jestli by jste se raději zúčastnili jako poslanec Evropského parlamentu (a za jakou politickou skupinu), ministr na Radě (a za který stát) nebo zástupce Komise (a za jakou oblast).

Pár slov k projektu simulace institucí EU
Simulace institucí EU představuje praktický přístup k evropské politice, v níž si studenti na vlastní kůži vyzkouší jednat v rolích členů Evropského parlamentu a zástupců členských států v Evropské radě. Během jednodenních workshopů a simulací se naučí legislativním postupům či diskutovat o politických tématech, jako jsou například energetická politika, boj proti změně klimatu, migrace, zahraniční a bezpečnostní politika EU či rozvojová spolupráce. 7 workshopů a simulací se bude konat od dubna do listopadu v různých regionech v České republice.

Plakát na akci naleznete na stránkách http://www.eurodesk.cz/aktuality/plagat_april_final.pdf

Zdroj: EURODESK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“