Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Amaro romipen - amaro baripen

Akci "Amaro romipen - amaro baripen" pořádá KC Okružní a KC Pražská, Salinger, o.s.

Od 27.4. - 11.5.2011 probíhá v AC Klubu Hradec Králové výstava výtvarných prací klientů komunitních center Amaro Phurd Pražská a Okružní.

Dne 27.4.2011 v 15:00 bude vernisáž zahájena úvodním slovem, prezentací činností komunitních center. Během vernisáže bude zajištěno drobné občerstvení z tradiční romské kuchyně a vystoupení klientů.

Pozvánku na akci naleznete na stránkách http://www.hradeckralove.org/file/3370_1_1/

Zdroj: Salinger o.s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“