Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zlatý kolovrat

Výstava ve dnech 9. 3. 2011 až 24. 4. 2011. Výstava shrnuje historii stejnojmenné ceny, kterou Rada Královéhradeckého kraje od roku 2002 oceňuje tvůrce v oboru tradičních lidových řemesel či osobnosti, které se o jejich udržování a rozvoj zasloužily. Dosud kraj tímto způsobem ocenil na pětadvacet lidí. S většinou z nich se budou moci setkat návštěvníci slavnostního zahájení výstavy v historické budově muzea.

Výstavu uvede 8. března v 16 hodin hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Součástí vernisáže budou ukázky lidových řemesel a vystoupení folklorního souboru.

Na vernisáži se lidé budou moci seznámit s výrobky z oblasti řezbářství, paličkované krajky, zdobení kraslic a perníku, uvidí figury z hronovského pečiva, podmalbu na skle, výrobky z kukuřičného šustí a vrbového proutí, pomůcky pro paličkování krajek a jiných rukodělných technik z příze a vlny, předení vlny a ruční tkaní, figurální keramika, repliky lidové výšivky a šití lidových krojů.

Zdroj: Muzeum východních čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“