Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Svatava Drlíková: Hudba dávných časů

Koná se ve čtvrtek 17. března v 17 hodin, přednáškový sál Knihovny města Hradce Králové v 1. patře, Tomkova 177.

Co všechno se skrývá pod pojmem muzikoterapie, její historie, druhy, využití a účinky této expresivní terapie. Hranice mezi terapií a muzikofiletikou. Nástroje, které využívá celostní muzikoterapie, zpěv, hlas a dech. Povídání o nejstarších nástrojích z celého světa, starobylé hudební rituály předávané po tisíce let.

Seznámení a ukázka hry na fujarku, dvojačku, brumle, utar, oceánový a rámový buben, djembe, tibetské mísy, yedaki, ústní harfu a další nástroje.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“