Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mongolsko

Muzeum východních Čech v Hradci Králové si vás dovoluje pozvat na cestopisnou přednášku Mongolsko - Země posledních kočovníků, která se koná ve středu 16. 3. 2011 od 18.00.

Přednáší Davil Hainall.

Pronajatým autem a s mongolským průvodcem a kamarádem Ulánchú projedeme 2200 km dlouhý okruh širou stepí středního a severního Mongolska. Navštívíme i věhlasný budhistický klášter Erdendzú a zavítáme k Orchonskému vodopádu. S batohem na zádech dojdeme k těžko přístupným jezerům Naiman núr, navštívíme národní park Tserchíncagán núr a největší sladkovodní jezero Mongolska Chovsgol. Nakonec se vydáme na třídenní trek v národním parku Chentij, který se nachází na severozápad od Ulánbátaru.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“