Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Putování za Rumcajsem

26.3.2011 se bude konat 45. ročník Pochodu Českým rájem, kterým bude zahájena jarní turistická sezona na Jičínsku.

Plakátek k akci naleznete na stránkách http://www.kctjicin.cz/images/stories/clanky/rumcajs/Rumcajs_2011.jpg

Bližší informace naleznete na stránkách www.kctjicin.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“