Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Odlesk festivalu Dni gór v Trutnově

V sobotu 2. dubna 2011 od 14 hodin pořádá Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (SCT) v kině Vesmír akci s názvem Odlesk festivalu „Dni gór". Tato událost se uskutečňuje v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov". V polské Świdnici proběhl již patnáctý ročník tohoto festivalu, v Trutnově se jedná o premiéru.

Přednášet a své snímky promítat budou horolezci Jaroslav Bartoš, Miroslav Caban a Piotr Snopczyński. „V letošním roce je poprvé připraven program navazující na zkušenosti v partnerském městě Świdnica. Tradici festivalu Dni Gór založil před půldruhým desetiletím Piotr Snopczyński, jeden z nejzkušenějších polských horolezců. V Trutnově nás čeká jednodenní program, během něhož mohou diváci vidět působivé snímky a videozáznamy či vyslechnout zajímavá vyprávění," uvedl ředitel SCT Libor Kasík s doplněním, že v průběhu programu bude rovněž zahájena výstava fotografií Piotra Snopczyńského a Jaroslava Bartoše, kteří svými snímky divákům představí pohled na jedinečnou vysokohorskou přírodu.

Další informace související s touto akcí mohou zájemci získat na webech www.uffo.cz, www.jaroslavbartos.cz a www.miroslavcaban.cz. Akce je pořádána v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a Trutnov", který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.okolohradce.cz/admin/data/clanky/obrazek_6754.jpg

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“