Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Beseda Krotíme internet

Ve čtvrtek 7. dubna 2011 od 10. 00 hodin KMC Sedmikráska zve na besedu s Jakubem Limrem na téma KROTÍME INTERNET. Zamyslíme se nejen nad nebezpečím tohoto sdělovacího prostředku, ale dozvíme se také, jak jej pozitivně využívat. Hlídání dětí zajištěno.
Místo: KMC Sedmikráska
Čas: 1000

Bližší informace naleznete na stránkách sedmikraska.wz.cz

Zdroj: MC Sedmikráska
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“