Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mongolsko

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádá ve středu 23. března 2011 od 18:00 hodin cestopisnou besedu Jiřího Lehejčka, jenž na cestách po Mongolsku strávil se svými spolužáky celý měsíc.

Nejluxusnějším dopravním prostředkem jim byla poslední třída transsibiřské magistrály, kterou se dopravili z Moskvy, přes jezero Bajkal až do Mongolska. Následné stakilometrové přejezdy už byly uskutečňovány výhradně místními přeplněnými UAZy nebo stopem.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“