Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference Vojenské památky a cestovní ruch

V rámci veletrhu Infotour ve dnech 17. - 18. 3. 2011 se v Kongresovém centru Aldis uskuteční mezinárodní konference „Vojenské památky a cestovní ruch (zbraně, bunkry, pevnosti)“. Záštitu jí udělil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který také zahájí první jednací den - ve čtvrtek 17. 3. v 9.00 hod. Konferenci bude možné sledovat i on-line.

Bližší informace naleznete na stránkách Kraje - http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/konference-vojenske-pamatky-a-cestovni-ruch-predstavi-zbrane--ktere-nenici--ale-bavi-41603/

Leták konference Vojenské památky - http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/Voj-pamatky-letak-DL-01_A.pdf

Program konference Vojenské památky http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/1103-VPP-_-Finalni-Program-konference-s-grafikou.pdf

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“