Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mat pod Orebem

GN-Galénův nadační fond Praha zvou na jubilejní 12. ročník šachového turnaje amatérů

MAT POD OREBEM

Koná se na evangelické faře v Třebechovicích p.O., v sobotu 19. března 2011 od 9.45 hod.

9.30 – 9.45 prezence, rozlosování
9.45 – zahájení turnaje, hry
12.15 – 12.45 polední občerstvení
12.45 – 14.15 – odpolední část - hry
14.30 - vyhlášení výsledků (simultánka na závěr)

Hrací systém a ostatní podrobnosti budou upřesněny před zahájením. Vlastní šachovnice, příp. hodiny vítány.
Startovné 40 ,- Kč zahrnuje i polední občerstvení.

Přihlášky - do 13.3. 2011 - a další informace u Jardy Matušky na tel: 737 739 389 nebo 494 371 326 (večer),
e-mail: jaroslav.matuska@upce.cz

Zdroj: YMCA v ČR
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“