Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Komentovaná vycházka za současnou architekturou Hradce Králové

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově spolu s odborem památkové péče Magistrátu města Hradce Králové pořádají ve čtvrtek dne 31. března 2011 v rámci mediálního tématu Národního památkového ústavu „Současná architektura a historické město“ odbornou vycházku památkovou rezervací a památkovou zónou v Hradci Králové, zaměřenou na vybrané příklady architektonické tvorby uplynulých 20 let v Hradci Králové.

Průvodci budou památkáři Národního památkového ústavu Ing. Blanka Adámková a Ing. arch. Martin Pour spolu s vedoucím Odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové Ing. arch. Janem Faltou. Účastníci se dozvědí, jak památková péče nahlíží na zrealizované stavby, v čem vidí jejich přínos a v čem shledává negativa. Projdeme mimo jiné kolem Tereziánského dvora, nové budovy Studijní a vědecké knihovny či areálu Nového pivovaru. Vycházka začíná na Malém náměstí u slunečních hodin v 16 hodin a skončí u diskutované sochy Františka Ulricha.


Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“