Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lidé nejsou ani andělé ani démoni

ČKA Letohrad pořádá dne 24. 03. 2011 od 19:00 přednášku Mgr. Jan Hábl, PhD.: Lidé nejsou ani andělé ani démoni - o formování lidského charakteru podle J. Á. Komenského.

Místo konání: Letohrad - evanagelický kostel

Zdroj: Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“