Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kanada - Skalisté hory a Indiáni dnes

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vás zve na cestopisnou přednášku "Kanada - Skalisté hory a Indiáni dnes". Koná se ve středu 30.3. 2011 od 18.00.

Přednáší Vladimír Prachař (Gun Chief)

Přiblížení dnešního života Indiánů v rezervacích i mimo ně.

Slavnosti Powwow, spiritualita, obřady, přírodní léčení kmenů Černonožců, Krí a Shuswapy. Zazní buben a posvátné písně. Budovu muzea provoní pelyněk i jiné byliny...

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“