Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Edice Radnice bohatší o další publikace

Problematice šikany a možnostem získávání grantů na veřejně prospěšné projekty jsou věnovány dvě nejnovější publikace vydané městem v rámci edice Radnice. „Stop šikaně - Publikace pro žáky a jejich rodiče“ a „Rukověť žadatele o příspěvky města z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ jsou zdarma k dostání mimo jiné v budově magistrátu, bezplatně jsou ke stažení také na internetových stránkách města www.hradeckralove.org - v sekci Noviny a novinky / Tištěná média / edice Radnice (http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/edice-radnice).

„Stop šikaně - Publikace pro žáky a jejich rodiče“ byla distribuována zejména do hradeckých základních škol. Obsahuje nejen definice toho, co lze za šikanu považovat, ale i konkrétní vyjádření a doporučení odborníků, mezi nimiž je například i Jiří Maléř, zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče v Hradci Králové, který se řešení problémů souvisejících s šikanou intenzivně věnuje i v rámci projektu Minimalizace šikany (www.minimalizacesikany.cz).

„Rukověť žadatele o příspěvky města z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“, je uceleným informačním zdrojem pro všechny, kteří hodlají žádat o finance z uvedeného fondu.


Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“