Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Je možné se přihlásit na blahořečení papeže Jana Pavla II.

1. května 2011 bude v Římě blahořečen zesnulý papež Jan Pavel II. Slavnostní bohoslužba se koná v 10 hod. ve Vatikánu.

Poutní centrum při Biskupství královéhradeckém pořádá pro všechny zájemce z ČR při této příležitosti pouť do Říma.

„Počet poutníků z Česka odhadujeme na 300 až 500. Bude-li větší zájem, bude to jistě dobré znamení sounáležitosti se církví ve světě – smluvní cestovní kanceláře jsou schopny odbavit všechny přihlášené. Podařilo se nám zajistit i speciální vlak. Očekáváme, že variantu vlakové pouti využijí i zájemci ze Slovenska či od dalších sousedů,“ uvedla Hana Frančáková z Poutního centra.

Za nesnadných podmínek způsobených velkým zájmem poutníků z Polska a celého světa jsou nyní připravené a potvrzené následující nabídky od CK Voma Třebíč, hlavního partnera národních poutí v Římě a jiných poutních aktivit:
• Letecká pouť: termín 30. 4. – 3. 5. 2011, cena 15.400 Kč
• Autobusová pouť: termín 29. 4. – 3. 5. 2011, cena 5.550 Kč
• Vlaková pouť: 30. 4. – 2. 5. 2011, cena 6.100 Kč
Na beatifikaci se lze vydat i individuálně (autem apod.), avšak je třeba počítat s organizačními komplikacemi.

V souvislosti s beatifikací Jana Pavla II. otevřel vikariát římské diecéze, který pečuje o její organizaci, speciální internetovou stranu www.karol-wojtyla.org externí odkaz. Podrobnosti k tématu v českém znění najdete mj. na webu Tiskového střediska ČBK externí odkaz. Biskupství královéhradecké připravuje na 1. 5. 2011 v Hradci Králové vzpomínkovou pobožnost a též jedná o projekci přenosu z beatifikační bohoslužby – více informací bude k dispozici později.

Poutní centrum doporučuje urychlenou reakci zájemců, na základě které pak cestovní kanceláři pošle závaznou cestovní smlouvu s podrobnostmi.

Kontakt:
Biskupství královéhradecké, Poutní centrum
adresa - čp. 195, 569 11 Koclířov u Svitav
telefon - 461 543 164
mobil - 731 646 800, 731 598 752
email - recepce@cm-fatima.cz

Plakát - http://www.diecezehk.cz/repository/files/_zpravy/2011/Beatifikace_fin.pdf
Letecká pouť - http://www.diecezehk.cz/repository/files/_zpravy/2011/beatifikace_prihlaska-letecky_var2.doc
Autobusová pouť - http://www.diecezehk.cz/repository/files/_zpravy/2011/blahoreceni-CK_VOMA_var2-1.doc

Zdroj: Královéhradecká diecéze, Biskupství královéhradecké
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“