Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

2. ročník zimního festivalu Kunčice

Festival Kunčice slaví již deset let.

Zimní festival se bude konat 8. dubna v Kulturním domě Harta ve Vrchlabí.

Pozvání přijaly kapely:
Tři sestry, Polemic, Rybičky 48, Ska"N"Daal, The Sheakles, Slobodná Európa, Komunál, Punk Floid.

Bližší informace naleznete na stránkách www.kuncice.net

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.okolohradce.cz/admin/data/clanky/obrazek_6725.jpg

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“