Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Doctrina christiana - přednáškový cyklus pro veřejnost

Doctrina christiana - přednáškový cyklus pro veřejnost, který pořádá Biskupství královéhradecké, Královéhradecká diecéze.

První přednáška se koná 19. 03. 2011 od 09:00.

Program:

9.00 – 10.30 Mgr. Václav Loukota: Půst v biblické tradici
11.00 – 12.30 Mgr. Petr Polehla, Ph.D.: Světci – patroni řemesel a profesí, ochránci proti nemocem, živelným pohromám a přírodním katastrofám I.

Cílem celého kurzu je základní úvod do křesťanské nauky podle jednotlivých teologických disciplín. Setkání programu se budou konat pravidelně jednu sobotu v měsíci od 9.00 hod. v Novém Adalbertinu v Hradci králové, Velké nám. 32.

Celý program je veřejně přístupný, otevřený i pro zájemce o jednotlivá vybraná témata.

Zdroj: Biskupství královéhradecké, Královéhradecká diecéze
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“