Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Česká republika v minulých geologických dobách

V sobotu 12. března 2011 od 17 hodin přednáší Mgr. Vladimír Socha o tom, jaké to bylo, když se Vaším obývákem proháněli trilobiti. Přednáška se jmenuje Česká republika v minulých geologických dobách a koná se na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové.

Vladimír Socha ji přibližuje slovy: "Na místě, kde dnes stojí panelové domy a obchodní střediska se v dávné minulosti planety nacházelo prostředí, které by nikdo z nás nepoznal. Tam, kde teď máme svůj domov, rostly kdysi pralesy, objevovala se a zase zanikala moře a pohoří, a prostředí bylo oživováno miliony druhů organismů, nám již známých pouze ze zkamenělin. Jste-li vyznavači starých rodinných alb, nenechte si ujít příležitost, jak zmapovat půl miliardy let dlouhou historii vašeho bydliště."

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.astrohk.cz/news/prednasky/prd110312.pdf

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“