Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

YMCA - nabídky do zahraničí

YMCA v České republice zveřejňuje nabídky projektů, kterých se mohou zúčastnit nejen členové YMCA.

- Sháním 2 zájemce o projekt More Than an Image, který se uskuteční 16. - 24. 4. 2011 v Makedonii. Projekt je zaměřen na zkoumání grafiti jakožto prostředku k rozšiřování nenávistných postojů k minoritám (hate speech). Účastníci si budou hradit 30% cestovních nákladů a účastnický poplatek kolem 30€.

- Nadace Olde Vechte nabízí Choice Training v termínu 26.3. - 31.3. 2011 v nizozemském Ommenu. Aktivita je určena pro zájemce, kteří již absolvovali Basic Synergy Training

- YMCA Vitebsk Bělorusko zve na projekt s názvem 100 HOURS TOGETHER!, který se uskuteční 17. - 22. 8. 2011. Součástí bude kulturní vzdělávání, trénink v sebevyjádření, seznámení s dílem Marca Chagalla a společenské aktivity s členy YMCA Vitebsk.

- YMCA Parthenope ONLUS v Itálii zve na týdenní trénink zaměřený na osobnostní rozvoj, lidská práva a média. Bude se konat v termínu 19. - 27. 3. 2011 nedaleko Říma. Účastnický poplatek činí 40€ a 50% cestovních nákladů.

- Mezinárodní letní škola pro mladé se zaměřením na kulturní diverzitu a pluralitu se bude konat na přelomu července a srpna 2011 v Bosně a Hercegovině.

- Erasmus Observatory z Nizozemí zve na Letní školu zdravotnického práva a etiky, která se uskuteční v Rotterdamu v termínu 27.6. - 8.7. 2011. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí zdravotnických pracovníků a magisterských studentů. Pro další informace jděte na: www.erasmusobservatoryonhealthlaw.nl

V případě zájmu kontaktujte Alžbětu Molnarovou, International Secretary YMCA in the Czech Republic, na e-mailové adrese ymca@ymca.cz nebo tel +420 224 872 044.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“