Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Enterée k tanci 2011

Entrée k tanci je XV. ročník festivalu taneční a pohybové tvorby, na který se do města sjíždějí tanečníci z celého světa. Festival vytváří jedinečnou příležitost pro konfrontaci práce domácích a zahraničních umělců. Entrée k tanci je součástí mezinárodního festivalu Tanec Praha 2011.

16. - 17. 3. 2011 v 19:00, Klicperovo divadlo.

Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“