Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava výtvarných prací na LF UK

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Centrum péče o duševní zdraví (http://lfhk.cuni.cz/Data/files/GalerieLF/centrum.pdf) vás zvou na výstavu výtvarných prací Mileny Valešové a Renaty Stehlíkové.

Výstava se koná v 1. poschodí budovy Lékařské fakulty, Šimkova 870, Hradec Králové.

Slavnostní zahájení dne 23. února 2011 od 16 hodin.

Výstava potrvá od 23. února do 26. března 2011, otevřena je pondělí - pátek od 8 do 18 hodin.

Pozvánku naleznete na stránkách http://lfhk.cuni.cz/Data/img/GalerieNaLF/Vale%C5%A1ov%C3%A1-Stehl%C3%ADkov%C3%A1/pozv-valesova-stehlikova.jpg

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“