Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Sdílíme zkušenosti - projekt Poradenského centra UHK

Poradenské centrum UHK zve zájemce o spolupráci na projektu Sdílíme zkušenosti. Setkání proběhne ve středu 23. února 2011 v 9 hodin před aulou v Objektu společné výuky (Hradecká 1227).

Denně kolem sebe chodíme. Mají berle, vozík, naslouchadlo či bílou hůl. My zase pořád někam spěcháme– knihovna, brigáda, kolej... To je všechno, čeho si v každodenním shonu stačíme všimnout. Jsou stejní jako my a přece trochu jiní. Pojďme se zastavit a vyzkoušet si být v kůži toho druhého.

Máte ojedinělou příležitost stát se součástí projektu Sdílíme zkušenosti.

Hledáme studenty, kteří jsou otevřeni novým zkušenostem a chtějí se více dozvědět o sobě i o svých kolezích. Vaše zapojení by pro vás znamenalo:
. pravidelná setkávání se skupinou 16 studentů UHK (jednou týdně na 2 hodiny)
. společné sdílení zkušeností plynoucích z nejrůznějších odlišností
. společné vypracovávání úkolů vyplývajících z projektu
. pod vedením psychologa, psychoterapeuta a speciálního pedagoga rozvíjení vlastních osobnostních a sociálních kvalit
. získání nových kamarádů
. přivýdělek za práci na projektu
Bližší informace naleznete v pozvánce - http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/Sd%C3%ADl%C3%ADme%20zku%C5%A1enosti%20-%20pozv%C3%A1nka.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“