Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slovem ke slávě: Alois Jirásek

V úterý 15. února 2011 vás od 17:00 hodin zve Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové do konferenčního sálu v 5. podlaží na další přednášku z literárního cyklu Slovem ke slávě.

Mgr. Patrick Ungermann se zaměří na osobnost Aloise Jiráska - českého prozaika, dramatika, politika a autora řady historických románů.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“