Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Indonésie a Indopacifik

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové vás zve na dobrodružnou výpravu.

V pátek 18. února v 18 hodin se na vlnách dobrodružství můžete vydat do Indonésie a Indopacifiku s manželi Jeglíkovými a jejich spolupracovníky.
V plánu je tříhodinové promítání filmů a fotografií, které za poslední dva roky pořídili na souši i na moři, v pralese i pod vodou.

Plakátek k akci naleznete na stránkách hvězdárny http://www.astrohk.cz/news/prednasky/prd110218.pdf

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“