Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Škrabodílny se otevírají účastníkům z celých východních Čech

Nechcete psát už jen do šuplíku? Přihlašte se do soutěžních Škrabákových dílen tvůrčího psaní!

Spolek přátel krásného slova o. s. nabízí všem začínajícím autorům ve věku 15-25 let z Hradce Králové a přilehlých regionů bezplatnou účast v soutěžních Škrabákových dílnách tvůrčího psaní. Dílny tvůrčího psaní zahrnují 3 celodenní semináře, které povedou je členové SPKS a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů a publicistů. Pořádání Škrabodílen navazuje na 10 úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, v rámci kterých spolek spolupracoval např. s Jiřím Dědečkem, předsedou českého PEN klubu, režisérem Igorem Chaunem, dlouholetým redaktorem ABC Vlastislavem Tomanem nebo básníkem Janem Vodňanským.

Přihlásit lze i nadále práce ve 4 žánrových kategoriích: Fantazijní příběhy, Příhody z každodenního života, Poezie, Publicistika. Vybraní autoři získají možnost prostřednictvím dílen tvůrčího psaní sva díla dopracovat až k jejich uvedení na knižní trh či zveřejnění v tisku.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. 2. 2011.

Přihlásit se můžete na webových stránkách http://spks.wgz.cz/prihlaska.

Přesné znění pravidel vč. ukázky práce lektorů Škrabodílen najdete v informačním zpravodaji Škrabopis: http://www.spks.info/_vydavame/__skrabopis/Skrabopis_1_2010.pdf

Spolek přátel krásného slova
Náhon 105, 500 09, Hradec Králové 9
skrabak@email.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“