Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany pořádá přípravný kurz pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v magisterských studijních programech vojenské všeobecné lékařství a vojenské zubní lékařství.

Termín: 30. května – 4. června 2011
Kurzovné: Zdarma
Místo: Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Určení pro: Uchazeče o studium v magisterském studijním programu Vojenské všeobecné lékařství nebo Vojenské zubní lékařství
Cíl kurzu: Prohloubit a upevnit vědomosti uchazečů, zvýšit pravděpodobnost úspěšného složení přijímací zkoušky
Lektoři: Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Rozsah: 45 vyučovacích hodin
Prezentace: 30. května 2011 od 08,00 hod. v předsálí před učebnou č. VI
Zahájení: 30. května 2011 od 09,00 hod., učebna č. VI
Stravování: Možnost využití stravovacího zařízení Fakulty vojenského zdravotnictví UO za stanovené ceny
Ubytování: Individuální nebo v ubytovacích zařízeních Armády ČR v Hradci Králové oproti úhradě

Přihlášku, podmínky pro účast a další důležité informace k organizaci a průběhu kurzu obdrží všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu na Fakultu vojenského zdravotnictví UO do Hradce Králové ve výše uvedených
studijních programech a splnili podmínky stanovené pro služební poměr vojáka z povolání.

Přihlášku ke studiu naleznete na https://appl.unob.cz/Prihlaska/Default.aspx

Zdroj: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“