Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Stavařina nuda není

Ve dnech 1.- 28. 2. 2011 se ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové, v prostorách galerie Automat uskuteční výstava prací žáků SPŠ stavební Hradec Králové. Prezentovány budou závěrečné práce žáků oboru vzdělání Technické lyceum, dále ročníkové, maturitní a soutěžní práce oborů Pozemní stavitelství a Technická zařízení budov, které byly vytvořeny vrámci předmětů konstrukční cvičení a aplikovaná výpočetní technika.


Součástí výstavy jsou ukázky modelů vypracovaných vpředmětu architektura. Jedná se o studie rodinného domu sprvky funkcionalistické architektury zpohledu 21. století.

Vystavené práce jsou příkladem schopností a dovedností, které žáci získávají a rozvíjí na SPŠ stavební vHradci Králové.
 
Zdroj: Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“