Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní vědecká konference - II. Josefské sympozium s názvem "Děti - naše touhy, obavy a naděje"

Ve dnech 18.-19. března 2011 se uskuteční mezinárodní vědecká konference - II. Josefské sympozium s názvem "Děti - naše touhy, obavy a naděje". Pozvánku s bližšími údaji naleznete na webových stránkách Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. - http://www.esi-cz.eu/.

Organizátoři věří, že se stejně jako v minulém roce účastníci sejdou v hojném počtu a otevřená diskuse bude zajímavá a podnětná pro všechny. V letošním roce doplní setkání právníků - teologů a psychologů rovněž lékaři a pedagogové, čímž se toto odborné setkání zakotví na čtyřech základních pilířích vzdělanosti a obohatí danou tématiku novými pohledy a názory.

Zdroj: Tým ESI, o.p.s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“