Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bootcamp #1 - RunTime Java EE

Pod záštitou Technologického centra Hradec Králové se koná BOOTCAMP#1 na téma RunTime Java EE. Akce proběhne ve čtvrtek 3. března 2011 od 16 do 20 hodin v Technologickém centru Hradec Králové. ​

Bližší informace naleznete na stránkách  http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/novinky-na-uhk/prehled/Documents/RunTime-JavaEE-bootcamp-1.pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“