Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mauritius a Reunion

Cestopisná přednáška se koná v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové, 10. 2. 2011 od 18.00 hodin.

Návštěva dvou perel Indického oceánu - ostrovů Mauritius a Reunion - s Karlem Starým, průvodcem CK Nomád.

Aktivní vulkány, dechberoucí soutěsky a impozantní vodopády Reunionu v kontrastu s uvolněným Mauritiem, kosmopolitní směsice, pestré trhy a všudypřítomné doteky vzdálené Indie... Dle Marka Twaina Bůh stvořil ráj jako obraz ostrova Mauritius - přijďte nahlédnout do ráje.

Zdroj: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“