Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město svobodného pohybu

"Město svobodného pohybu" se jmenuje projekt, jehož cílem je a dále zůstává usnadnění podmínek pohybu občanů v řešeném území města tak, aby na trasách mezi veřejnými institucemi zejména v centru města, měli co nejméně bariér či překážek.

Cílem je vytvoření takových podmínek v daném území, které zajistí svobodný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a které vyrovnají příležitosti v samotném pohybu osob. V souvislosti s tím ruku v ruce odstranění všech stávajících překážek a bariér na vybraných trasách.

Jedná se zejména o úpravy stávajících bariérových přechodů pro chodce s následnou rekonstrukcí a výměnou neodpovídajících povrchů chodníků. Během projektu dojde k instalaci informačních prvků tak, aby byla zajištěna i prostorová orientace ke vstupům do jednotlivých objektů občanské vybavenosti na trase.

Kudy v městě bez překážek a bližší informace o projektu naleznete na stránkách města http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mesto-svobodneho-pohybu

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“